Tööandjale

Mis riikidest tööjõurendi tulemusena inimesed saabuvad?

Hodes vahendab laeva, metalli, liini- ja oskus ning lao- ja logistika tööjõudu enamasti Lätist ja Ukrainast, valmiduse korral ka Eestist.

Peamised hirmud teisest rahvusest inimese palkamisel

Töötaja ei saa oma tööga hakkama

Kõik Hodes poolt vahendatavad töötajad läbivad erialased testid ja katsed ning toimub personaalne intervjuu, mille abil selgitatakse välja töötaja pädevus ja sobivus. Kui siiski peaks juhtuma olukord, kus töötaja ei saa oma tööga hakkama, mingisuguseid riske see Sinu ettevõttele kaasa ei too. Ebasobiv töötaja vahetatakse välja esimesel võimalusel. Mittepädeva töötaja juhtumeid on Hodes pikkade tegevusaastate jooksul esinenud väga harva.

Kultuurišokk

Uus välismaa töötaja tuleb teistsugusest kultuuriruumist ning eeldab, et tema kultuurilisi iseärasusi austatakse ja teda võib tabada kultuurišokk. Elu on näidanud, et kui uude töötajasse suhtutakse hästi, on tal ka motivatsiooni teha head head tööd ja ta kohaneb kiiresti. 

Suhtlusbarjäär 

Hodes vahendusel vahendatud töötajad pärinevad enamasti Eesti, Lätist või Ukrainast, kes suhtlevad vene ja/või inglise keeles. Kogemus näitab, et suhtlusbarjäär on pigem ennatlik hirm, sest pea igas ettevõttes leidub keegi, kes nimetatud võõrkeeli räägib ja tegelikkus kujuneb positiivseks keelepraktikaks ka oma ettevõtte töötajatele. 

Üleüldine hirm teisest rahvusest inimeste ees

Sinu ettevõtte töötajaid võib tabada üleüldine hirm, et ettevõttesse tulevad tööle teisest rahvusest inimesed. Hodes tööjõu rendi kogemused näitavad, et 95% ettevõtetest on saanud positiivse kogemuse osaliseks. Tegelikult tuleb uus välismaa töötaja Sinu ettevõttesse kiirel ajal appi, et saaksite juhtida tööjõudu vajadusepõhiselt. Tööjõurent on heaks lahenduseks Sinu ettevõtte suurenenud tööjõuvajadusele, mis võimaldab ka kohalikele töötajatele kindlamaid töökohti pakkuda.

Mis on välismaalt tulevate töötajate oskused?

Hodes garanteerib, et renditava tööjõu haridus ja töökogemus vastavad konkreetse valdkonna ja positsiooni vajadustele, kuhu töötajat otsitakse. Hodes töötajad testivad kõiki kanditaate testide, intervjuude ja praktiliste töösooritustega, et veenduda vahendatava tööjõu oskuste tasemes ja valmiduses välismaal töötamiseks. Töötajate valiku otsuse teeb Hodes töötaja konkreetselt Sinu ettevõtte vajadusi ja töötaja oskuseid silmas pidades.

Mis on tööjõu rentimise kasu minu ettevõttele?

Tööjõurent võimaldab Sinu ettevõttel kasvada ja areneda, keskenduda uute klientide otsimisele ja olla konkurentsivõimelisem, et mahtude kasvu ja
eritellimustega paindlikult toime tulla. Tööjõu rent maandab Sinu ettevõtte tööjõu riske ja võimaldab hoida ettevõttes töötajaid vastavalt vajadusele – tootmise suurenemisel töötajate hulka mugavalt ja kiirelt suurendada ning vaiksematel perioodidel vastavalt vajadusele vähendada.

Tööjõu rentimise kasu ettevõttest Hodes:

  • leiad kiirelt kogenud töötajad – tööjõurent on lahendus, et leida kiirelt kogenud tööjõud vastavalt tootmise asukohale ning vajadusele. Töötaja saabub Sinu ettevõttesse juba 2-4 nädala jooksul;
  • paraneb konkurentsieelis – tööjõu rentimine võimaldab Sinu ettevõttel kiirelt ja paindlikult reageerida mahtude kasvule ja eritellimustele, pakkudes tugevat konkurentsieelist;
  • teenid rohkem raha – tööjõurent võimaldab Sinu ettevõttel läbi võimekuse teha rohkem, kiiremini ja paremini ning keskenduda pigem uute klientide leidmisele, kui töötajate otsimisele;
  • maandad tootmisest tulenevaid tööjõuriske – tööjõurent võimaldab Sinu ettevõttel tootmise suurenemisel töötajate hulka mugavalt ja kiirelt suurendada ning vaiksematel perioodidel vähendada vastavalt vajadusele;
  • Hoiad tööjõukulud optimaalsed – tööjõurent võimaldab leida ettevõttesse kogenud töötajad ilma püsivate tööjõu suhete ja värbamisvaevata.
  • Sinu ettevõte kasvab ja areneb kiiremini – tööjõurent võimaldab tööjõunappuses täita tühjad tööpositsioonid erialaste oskus- ja liinitöölistega, mis aitab Sinu ettevõttel kasvada.
© 2020 - Hodes - Kõik õigused kaitstud.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram