UTHYRNING AV ARBETARE FÖR METALLINDUSTRIN

METALLARBETARE

Hodes förmedlar arbetare till metallindustrier mest från Estland, Lettland och Ukraina. Kvalificerade specialister för metallindustrin är erfarna svetsare, CNC-operatörer och andra utbildade yrkesmän för både kort-och långvariga arbetsuppdrag. Att hyra in kvalificerade specialister internationellt kan öka omsättningen i ditt företag och det kan innebära en konkurrensfördel när det är brist på kunnig inhemsk arbetskraft. Samarbetet med bemanningsföretaget Hodes är snabbt och smidigt och du kan räkna med att vi hittar den lämpliga personen för ditt företag inom 2-4 veckor. Dessutom tar vi ansvaret för all dokumentation, löser frågor i samband med boende och anpassning i den nya omgivningen.

ERFARNA SPECIALISTER INOM METALLBRANSCHEN

Vi har rekryteringspersonal på Hodes som själva har också erfarenhet av metallarbete. Alla arbetare som förmedlas av Hodes är erfarna och de har intervjuats samt deras färdigheter har praktiskt testats inom svetsning eller på CNC-bänkar.

 REKRYTERINGSPROCESSEN AV HODES SÄKRAR ATT DITT FÖRETAG FåR EN NY ARBETARE SOM HAR:

  • yrkes- eller högskoleutbildningenligt positionens krav;
  • arbetserfarenhet inom respektive bransch;
  • praktiska färdigheter: MMA-svets, MIG-svets, MAG-svets, TIG-svets,

CNC-operatörer;

  • certifikatenligt den lediga positionens krav;
  • sociala färdigheter;
  • motivation att arbeta;
  • möjlighet att börja arbeta inom 2-4 veckor;
  • möjlighet att arbeta både under kortare och längre avtalsperioder, utgående från behov av ditt företag.
Hodes är ett bemanningsföretag som erbjuder helhetslösningar genom att hyra ut kvalificerad arbetskraft. Genom oss hittar du snabbt och flexibelt och bekvämt kompetent arbetskraft som motsvarar dina behov.
© 2020 - Hodes - Kõik õigused kaitstud.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram