UTHYRNING AV ALLMÄNNA INDUSTRIARBETARE OCH KVALIFICERADE YRKESMÄN

UTHYRNING AV ALLMÄNNA INDUSTRIARBETARE OCH KVALIFICERADE YRKESMÄN

Hodes kan hjälpa till med att bemanna produktionsföretag med både allmänna industriarbetare och även kvalificerade yrkesmän mest från Estland, Lettland och Ukraina. Det lönar sig att ta in extra arbetskraft under perioder då produktionen ökar i samband med att man till exempel fått fler beställningar inom ramarna av något projekt. Att hyra in kvalificerade specialister internationellt kan öka omsättningen i ditt företag och det kan innebära en konkurrensfördel när det är brist på kunnig inhemsk arbetskraft. Samarbetet med bemanningsföretaget Hodes är snabbt och smidigt och du kan räkna med att vi hittar den lämpliga personen för ditt företag inom 2-4 veckor. Dessutom tar vi ansvaret för all dokumentation, löser frågor i samband med boende och anpassning i den nya omgivningen.

HODES ERBJUDER ARBETARE TILL FÖLJANDE VERKSAMHETSOMRåDEN:

 • elektronik;
 • livsmedelsindustri;
 • träindustri;
 • bygg- och inredningsarbeten;
 • byggande av elementhus;
 • maskin- och verktygsindustri;
 • kemisk industri.

ERFARNA ALLMÄNNA INDUSTRIARBETARE OCH kvalificerade YRKESMÄN

Vi på Hodes har rekryteringspersonal som själva också har erfarenhet av både industri- och kvalificerad yrkesarbete. Alla som hyrs ut av Hodes har de färdigheter och egenskaper som är nödvändiga. Alla arbetare har genomgått en grundlig intervju och deras praktiska kunskaper har blivit testade.

REKRYTERINGSPROCESSEN AV HODES SÄKRAR ATT DITT FÖRETAG Får EN NY ARBETARE SOM:

 • valdkonnapõhine töökogemus vastavalt positsiooni nõuetele;
 • möjlighet att börja arbetet inom 2-4 veckor;;
 • goda sociala färdigheter;;
 • hög arbetsmotivation;
 • har stress- och rutintålighet;
 • har kort- och långvariga rekryteringar, enligt ditt företags behov.
Hodes är ett bemanningsföretag som erbjuder helhetslösningar genom att hyra ut kvalificerad arbetskraft. Genom oss hittar du snabbt och flexibelt och bekvämt kompetent arbetskraft som motsvarar dina behov.
© 2020 - Hodes - Kõik õigused kaitstud.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram