ЛИНЕЙНАЯ И КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

ЛИНЕЙНАЯ И КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

Hodes vahendab tootmisettevõtetesse sobiliku liini- ja oskustööjõu peamiselt Eestist, Lätist ja Ukrainast.

Lisatööjõudu on hea kasutada mahtude suurenemisel, periooditi kiirematel aegadel või riskide vältimiseks projektipõhiselt.

Rahvusvaheline tööjõurent suurendab Sinu ettevõtte käivet ja konkurentsieelist olukorras, kus riigisiseselt töötajaid napib. Hodes tööjõurent on kiire ja mugav, sest leiame vajalikud töötajad Sinu ettevõttesse 2-4 nädala jooksul ja vastutame töötajate dokumentide, elukoha ja kohanemise eest.

ОПЫТНЫЕ ЛИНЕЙНЫе И КВАЛИФИЦИРОВАННЫе РАБОЧИе

Тщательный отбор и оценку работников осуществляют агенты, имеющие навыки в области работ на линии и работ, требующих высокой квалификации. Все работники, с которыми сотрудничает компания Hodes, имеют профессиональный опыт и навыки, прошли основательные профессиональные собеседования и тесты в сварочной лаборатории или на станке с ЧПУ.
основные оТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ линейных и квалифицированных рабочих:
 • elektroonikatööstus
 • toiduainetööstus
 • puidutööstus
 • ehitus- ja viimistlustööd
 • moodulmajade ehitus
 • masinatööstus, seadmete tööstus
 • keemiatööstus

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НАЙМА HODES ОБЕСПЕЧИТ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ:

 • Valdkonnapõhine töökogemus vastavalt positsiooni nõuetele
 • Kiire õppimis- ja arvutusvõime
 • Võimalik tööle asuda ca 2-4 nädala jooksul
 • Sotsiaalsed oskused
 • Motivatsioon teha tööd
 • Hea stressitaluvus
 • Võimalik töötada pika- või lühiajaliselt, vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele
"Hodes on renditööjõuga tegelev ettevõte, kes pakub ettevõtetele terviklahendust, pakkudes kvalifitseeritud tööjõudu. Sinu ettevõttele kiire, paindlik ja mugav viis kogemustega tööjõu leidmiseks."
Privaatsuspoliitika
© Hodes OÜ 2024. Kõik õigused kaitstud.